ʱʱΥ, theo luật

theo luật

Theo luật của trung quốc, xổ số xổ số chỉ có thể được bán tại các cửa hàng chính thức, và chỉ có thể bán hợp pháp xổ số được nhà nước phê chuẩn. Vì vậy, nếu bạn bán vé trực tuyến, bạn sẽ vi phạm luật xổ số của trung quốc.

rủi ro và hậu quả\n kết luận