ôûʱʱȺ, nguy hiểm của màu sắc nhóm

nguy hiểm của màu sắc nhóm

màu sắc ban hành

Để duy trì an ninh mạng và trật tự xã hội, chính phủ tăng cường chống lại cờ bạc trực tuyến, loại bỏ một số lượng lớn các màu sắc. Ngoài ra, một số màu sắc nhóm cũng bị đóng cửa vì quản lý kém, có rủi ro an ninh và các lý do khác.

màu thay thế\nMặc dù các nhóm màu đã bị cấm, nhưng giao tiếp Internet không dừng lại. Người ta có thể giao tiếp thông qua các phần mềm xã hội và các nền tảng khác nhau, như ứng dụng, QQ, microblog, vân vân. Tất cả những nền tảng này đều an toàn và đáng tin cậy và dễ sử dụng.