ʱʱʵĸ, làm thế nào để tìm thấy người chịu trách nhiệm

làm thế nào để tìm thấy người chịu trách nhiệm

tìm trang web chính thức

Đầu tiên, bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của người chịu trách nhiệm bằng cách tìm kiếm trang web chính thức của xổ số. Trang web chính thức của chúng tôi thường liệt kê thông tin liên lạc liên quan đến điện thoại, email, v.v. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với họ và nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần.

xem các diễn đàn màu

liên hệ với các đại lý màu