Phúc lợi xã hội xổ số trực tuyến,Һ

Phúc lợi xã hội xổ số trực tuyến của trung quốc?

Phúc lợi xã hội xổ số trực tuyến của trung quốc thường là những điểm sau đây:

Hai màu: mỗi thứ ba, thứ tư và ngày 21:15

Xổ số: mỗi thứ hai, thứ ba, sáu, 21:15

Bảy ngôi SAO: mỗi thứ ba, năm 21:15

3D: 21:15 mỗi ngày

3:11:30, 16:30, 21:30 mỗi ngày

5:11:30, 16:30, 21:30 mỗi ngày

Nền tảng xổ số trực tuyến

Phúc lợi xã hội xổ số trực tuyến của trung quốc có thể truy vấn trên nền tảng sau đây:

Trang web chính thức của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc

Các trang web bán vé số lớn

Ứng dụng xổ số điện thoại di động

Lưu ý

Hãy chú ý đến những điều sau:

Thời gian xổ số có thể được điều chỉnh theo những hoàn cảnh đặc biệt.

Kết quả xổ số sẽ được thông báo bởi trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc.

Nếu xổ số kết quả truy vấn ngoại lệ, xin vui lòng liên hệ với các tổ chức bán vé hoặc trung tâm khách hàng.

Các nhãn liên quan

Phúc lợi xã hội xổ số\nXổ số trực tuyến

Hai màu

Xổ số lớn

Bảy ngôi SAO màu

3D

Sắp xếp 3

Sắp xếp 5